За Нас

Устав

Футболната академия "Шампион" е регистрирана и функционираща институция в град София с ясно определени цели и задачи. Уставът, приет на 1-ви февруари 2023 г., подчертава ангажимента на академията към развитието на млади футболни таланти и насърчаване на образователната и социална им интеграция.

В общите положения се акцентира върху името и седалището на академията, следвани от конкретните цели и задачи, които включват формиране на качествени футболни отбори и подпомагане на социални проекти.

Членството в академията се категоризира, а правата и задълженията на членовете се ясно очертават. Тренировъчният процес и академичната програма се определят като ключови за развитието на играчите.

Уставът подчертава ръководството на академията и важността на квалификацията на треньорския екип. Финансирането и използването на средства се обсъждат, докато клаузите за приключване и промени в устава гарантират прозрачност и съответствие със законовите изисквания.

Общата структура на устава на "Шампион" представлява основен документ, определящ правилата и принципите, по които се ръководи академията в своите стремежи за израстване на бъдещи футболни шампиони и образователни лидери.

Файлове
Устав 14 KB

Последни новини

Интересуваш се от Академия "Шампион"?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →

Партньори

Този демо сайт използва изцяло фиктивни имена, изображения и данни. Всякакво сходство с реални лица или събития е напълно случайно.